Kawasaki

    Neo Mugello Series Ninja 150 R
    Retro Series Kawasaki W 175
    GPX-TI Series New Ninja 250 FI
    GPX-TI Series Kawasaki Ninja 250 FI